Föreningens fastighet i Visby innerstad!

Skyddad: Medlemmar

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

Kontakta oss

Kinbergsplats 8
621 57 VISBY

Skicka meddelande till Visby Arbetareförening

 

Styrelsen

 

Övre raden från vänster: Lars-Erik Jonasson, Arne Strandänger,  Björn Lindqvist, Christer Jakobsson
Nedre raden från vänster: Kjell Nordberg, Kent Pettersson, Niclas Ohlander.
Saknas på bilden: Ulf Nilsson och Lars Öhberg

Styrelsen kan nås på info@visbyarbetareforening.se