Nyheter

*Bildarkivet uppdaterat. Arbetet pågår!
*Protokollet från oktobermötet finns nu på sekreterarens sida
*NSAF-mötet på Gotland inställt pga lågt deltagareintresse. Avhålls i Stockholm 20191109 i stället.