Nyheter

*Glöm inte årsmötet 21 feb -20. Kom och gör din röst hörd.
*Vi saknar kommitté i april och september. Intresserade anmäl er snarast till sekreteraren.
*Läs vad som gäller angående medlemsavgiften under ”Medlemslänken”