Nyheter

*Ett av våra fadderbarn har tagit examen. Hennes tackbrev finner du på medlemssidan under Fadderbarn!!
*All verksamhet inställd just nu, och styrelsen hoppas vi kan träffas i höst (18 september)
*KM i golf framflyttat till augusti -20. Se inbjudan under Medlemmar-Golf