Styrelsen

 

Övre raden från vänster: Lars-Erik Jonasson, Arne Strandänger,  Björn Lindqvist, Christer Jakobsson
Nedre raden från vänster: Kjell Nordberg, Kent Pettersson, Niclas Ohlander.
Saknas på bilden: Ulf Nilsson och Lars Öhberg

Styrelsen kan nås på info@visbyarbetareforening.se