Our minions are coding away as we speak

Vi i styrelsen jobbar på en ny hemsida!

Vi presenterar den nya hemsidan på medlemsmötet i mars!!

Anmälan till medlemsmötet den 15 mars kan göras på tel 0736 453583 eller via mail till "Pecka"

Create a free under construction page for WordPress like this one in under a minute.