• Hjälpverksamhet

Visby arbetareförening har under året skänkt pengar till Björn Franzéns hjälp i Etiopien, UNCHR Syrienhjälpen och nu till jul så har vi skänkt en penninggåva till Birkagården och Frälsningsarmen.
Vi har delat ut ett antal stipendier till föreningsmedlemmars barn som studerar på annan ort. Vi har även två stycken fadderbarn från Filipinerna där vi bekostar deras utbildning, en skall bli journalist och den andra skall bli sjuksköterska.