• Föreningens fastighet

FÖRENINGENS FASTIGHET I VISBY

Föreningen äger fastigheten Stopet 11, i Visby . Den innehåller lägenheter mot Kinbergs plats (samtliga uthyrda som bostäder). Vidare tillhör en större lokal med adressen S.t Michaels gränd 2, som för närvarande är uthyrd till dansverksamhet. Visby Arbetareförening disponerar för eget bruk flygelbyggnaden till fastigheten som vetter mot Kinbergs plats.Föreningen disponerar även ett antal parkeringsplatser för uthyrningsändamål

Fastigheten sedd från Kinbergs plats, denna del av fastigheten består av hyreslägenheter.

Gårdshuset där Visby Arbetareförening har sitt säte, hela huset disponeras av föreningen.

Lokalerna med adress S:t Michaelsgränd 2 som för närvarande hyrs ut till kulturverksamhet.

Omkring liggande bilder runt föreningslokalen