Föreningens fastighet i Visby innerstad!

Medlemmar

Sidan är lösenordsskyddad. Vänligen ange lösenordet nedan!

Styrelsen

Ordförande:                                    Kent Pettersson
Vice ordförande:                          Arne Strandänger
Sekreterare:                                    Kjell Nordberg
Skattmästere:                                Niclas Olander
Övriga:                                                Björn Lindkvist, Christer Jacobsson, Ulf Nilsson  II
Suppleanter:                                    Lars Öhberg, Harald Gröttvik

Styrelsen kan nås på info@visbyarbetareforening.se